2020-11-06 13:14:59

Objava rezultata natječaja za učitelja/učiteljicu matematike

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje prijavljenih na natječaj za učitelja/učiteljicu matematike,  nakon pregleda prijave i priloga uz prijavu,  utvrđuje slijedeće.

 

 

a) da je prijavljeni natječaj pravodobno i u roku pristigla jedna prijava:

1. TINA RIMAC – sveučilišna prvostupnica matematike

b) budući da je na natječaj za radno mjesto učitelja/učiteljice matematike dospjela samo jedna prijava, sukladno članku 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Lovas, ravnatelj Marko Brajković, prof. odlučuje da se neće provesti procjena odnosno vrednovanje kandidata.  

c) Kandidat Tina Rimac upućena je na intervju s ravnateljem Osnovne škole Lovas koji će  se održati 6. studenog 2020. i nakon kojeg će ravnatelj za kandidatkinju zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici Školskog odbora

Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata


Osnovna škola Lovas