2020-11-06 12:49:55

Poziv za testiranje kandidata za radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika i učitelja/ice informatike

Na temelju članka 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Lovas Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE,

  SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, PRAVNE I DRUGE IZVORE ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

u postupku natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole i HZZ-a, KLASA: 602-02/20-01-626, URBROJ: 2188-90-20-1 od 20. listopada 2020. za radno mjesto  učitelja/ice informatike i učitelja/ice hrvatskog jezika. 

U nastavku pregledajte tekst obavijesti, a pozivi se nalaze u prilogu. 


Osnovna škola Lovas