2020-09-10 12:48:50

Školska prehrana u rujnu
Obavještavamo vas da 14. rujna počinje s radom školska kuhinja. Jelovnik je prilagođen trenutnoj situaciji i zahtjevu da učenici/polaznici vrtićkih skupina svoju užinu jedu u prostoriji/učionici u kojoj borave. Cijena školske kuhinje se unatoč tome neće mijenjati, a u mjesecu rujnu svi korisnici školske kuhinje dobit će uplatnice. Cijena za rujan iznosi 60 kuna.

Vukovarsko-srijemska županija, UO za sport mlade i demografiju kontaktiralo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku vezano za natječaj „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020.- 2021.)“. Obavijestili su nas kako će natječaj biti objavljen tijekom mjeseca rujna 2020. godine.


Osnovna škola Lovas